0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Các phương pháp giáo dục sức mạnh trong giáo dục tố chất thể lực

Nắm được các phương pháp giáo dục sức mạnh trong giáo dục tố chất thể lực giúp các bạn trẻ biết được nhiệm vụ và các phương pháp cơ bản phục vụ học tập cũng như nâng cao sức khỏe.

Các phương pháp giáo dục sức mạnh trong giáo dục tố chất thể lực

Các phương pháp giáo dục sức mạnh trong giáo dục tố chất thể lực

Sức mạnh là khả năng con người sinh ra lực cơ học bằng sức mạnh cơ bắp, nói cách khác, sức mạnh của con người là khả năng khắc phục lực đối kháng bên ngoài hoặc đề kháng lại nó bằng sự nỗ lực của cơ bắp.

Nhiệm vụ và phương tiện rèn luyện sức mạnh

Theo nguồn tin tức Y tế Giáo dục, nhiệm vụ chung của quá trình rèn luyện sức mạnh nhiều năm là phát triển toàn diện và đảm bảo khả năng phát huy cao sức mạnh trong các hình thức hoạt động vận động khác nhau. Nhiệm vụ cụ thể của rèn luyện sức mạnh là:

 • Tiếp thu và hoàn thiện các khả năng thực hiện các hình thức sức mạnh cơ bản: Sức mạnh tĩnh lực và động lực, sức mạnh đơn thuần và sức mạnh tốc độ, sức mạnh khắc phục và sức mạnh nhượng bộ.
 • Phát triển cân đối sức mạnh của tất cả các nhóm cơ của hệ vận động.
 • Phát triển năng lực sử dụng hợp lý sức mạnh trong các điều kiện khác nhau.

Ngoài ra tuỳ điều kiện cụ thể của mỗi hoạt động mà đề ra các nhiệm vụ rèn luyện sức mạnh chuyên môn. Để rèn luyện sức mạnh người ta sử dụng các bài tập sức mạnh, tức là các động tác với lực đối kháng. Căn cứ vào tính chất lực đối kháng, các bài tập sức mạnh được chia thành hai nhóm.

Các bài tập với lực đối kháng bên ngoài

 • Các bài tập với dụng cụ nặng.
 • Các bài tập với lực đối kháng của người cùng tập.
 • Các bài tập với lực đàn hồi.

Các bài tập với lực đối kháng của môi trường bên ngoài

 • Các bài tập khắc phục trọng lượng cơ thể.

Ngoài ra, trong rèn luyện sức mạnh, người ta còn sử dụng rộng rãi các bài tập khắc phục trọng lượng cơ thể cộng thêm với trọng lượng của vật thể bên ngoài.

Các khuynh hướng, phương pháp cơ bản trong rèn luyện sức mạnh

Các khuynh hướng, phương pháp cơ bản trong rèn luyện sức mạnh

Các khuynh hướng, phương pháp cơ bản trong rèn luyện sức mạnh

Như trên đã nêu, trong rèn luyện sức mạnh là tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động của cơ. Trong thực tế, thường có 3 cách tạo căng cơ tối đa như: Lặp lại cực hạn lượng đối kháng chưa tới mức tối đa, sử dụng lượng đối kháng tối đa, sử dụng trọng lượng chưa tới mức tối đa với tốc độ cực đại.

Sử dụng lượng đối kháng chức tới mức tối đa với số lần lặp lại cực hạn

Phương pháp nỗ lực lặp lại có những ưu điểm sau:

 • Tăng sức mạnh cùng với sự phì đại cơ bắp. Khối lượng vận động lớn tất yếu sẽ dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ trong quá trình trao đổi chất.
 • Tăng thiết diện cơ nhờ tập luyện gọi là phì đại vận động. Nói chung các sợi cơ không phân chia. Trong trường hợp đặc biệt mới thấy một số rất ít sợi cơ bị phân chia nhỏ. Với sự phì đại quá lớn, có thể dẫn tới hiện tượng tách cơ theo chiều dọc một cách cơ học, nhưng chúng ta vẫn có chung dây chằng.

Phương pháp nỗ lực lặp lại có những nhược điểm sau:

 • Không có lợi thế về mặt năng lượng.
 • Hiệu quả của phương pháp thấp hơn so với sử dụng lượng đối kháng tối đa.

Rèn luyện sức mạnh không chỉ nâng cao sức khỏe cho bản thân mà còn thực hiện các nhiệm vụ để bảo vệ Tổ Quốc.

Nguồn: yduocyenbai.com